Privacyverklaring in het kader van algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Het Feestpunt kan persoonsgegevens over jouw verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Het Feestpunt, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Feestpunt verstrekt.

Het Feestpunt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

Waarom Het Feestpunt gegevens nodig heeft:

Het Feestpunt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het Feestpunt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Het Feestpunt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jouw tot stand komt.

Delen van jouw gegevens met derden

Het Feestpunt verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Het Feestpunt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Feestpunt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetfeestpunt.nl. Het Feestpunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Het Feestpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Feestpunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je onder de indruk bent dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Feestpunt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Feestpunt op via info@hetfeestpunt.nl.

Het Feestpunt is als volgt te bereiken:

Postadres: Irenestraat 16, 7091 BJ Dinxperlo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83714057
Telefoon: +31610715070
E-mailadres: info@hetfeestpunt.nl